Too aratohu moo te pooti i te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru

Pooti i te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru

Ka tiimata te pooti i te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru hei te Mane te 28 o Noema. Ko too whai waahitanga whakamutunga moo te pooti ko te raa pooti, Raahoroi te 10 o Tiihema.

Me whakarite kua reehita koe, aa, kei te tika oo taipitopito.

Kia aahei ai koe ki te pooti, me reehita koe. Me maatua reehita koe meenaa 18 tau too pakeke, neke atu raanei, he kirirarau hoki, kainoho tuuturu raanei noo Aotearoa, aa, neke atu i te 12 marama raanei too noho ki Aotearoa i te waa kotahi. Ka aahei anake koe ki te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru meenaa kua reehita koe ki te rohe pooti whaanui o Kirikiriroa ki te Uru.

Too mookii EasyVote

Meenaa kua reehita koe i mua i te paunga o te Wenerei te 2 o Noema, ka whiwhi koe i teetehi mookii EasyVote i roo meera.

Kei roto i too mookii EasyVote ngaa tohutohu ki a koe moo te waa e taea e koe te pooti, aa, me te hunga hei pooti. Kei roto anoo i too mookii ko too kaari EasyVote e haangai ana ki a koe, kia tere ake, kia maamaa ake ai te pooti. Ka taea tonu te pooti me te kore kaari EasyVote, engari he roa ake pea.

Meenaa ka reehita koe i muri i te Wenerei te 2 o Noema, tae atu ki te raa pooti, kaaore koe e whiwhi i too kaari EasyVote. Me tuku pooti motuhake koe, aa, he roa ake teenei.

Me reehita, me tirotiro, me whakahou tuihono raanei i oo taipitopito

He maamaa noa iho te reehita, te tirotiro, te whakahou raanei i oo taipitopito. Haere tuihono ki vote.nz hei tiro meenaa kua reehita koe. Ka taea e koe te reehita, te whakahou raanei oo taipitopito i vote.nz maa too raihana taraiwa o Aotearoa, te uruwhenua o Aotearoa, te tuakiri whakatuuturu o RealMe, waea raanei ki 0800 36 76 56 hei tono moo teetehi puka reehita kia tukuna ki a koe

Me moata te pooti

Ka tuu te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru aa te Raahoroi te 10 o Tiihema. Me moata te pooti kia iti ake te waa e pau ki te raarangi tuu — ehara i te mea me tatari koe moo te raa pooti ki te tuku pooti.

Ka tuwhera ngaa pooti: Mane te 28 o Noema

Ka kati ngaa pooti: 7pm i te raa pooti, Raahoroi 10 o Tiihema

Te Rohe Pooti o Kirikiriroa ki te Uru

Kei roto i te Rohe Pooti o Kirikiriroa ki te Uru ngaa tapa taaone o Kirikiriroa ki te taha hauaauru o te Awa o Waikato taea noatia ko Melville, Frankton, Nawton, Pukete, me Te Rapa. Kei roto hoki a Woodridge me ngeetehi waahanga o Flagstaff, ko ngeeraa kei te taha raawhiti o te Awa o Waikato.

Te pooti i te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru

Ka taea e koe te pooti atu i te Mane te 28 o Noema ki te Paraire te 9 o Tiihema i teetehi waahi pooti toomua. Ka taea anoo e koe te reehita, tirotiro, whakahou raanei oo taipitopito i taua waa anoo.

He rerekee ngaa raa me ngaa waa e huaki ana ngaa waahi pooti toomua. Tirohia ngeeraa i vote.nz i mua i too haere ki te pooti.

I te raa pooti, te Raahoroi te 10 o Tihema, ka tuwhera ngaa waahi pooti katoa atu i te 9am ki te 7pm. Ka taea e koe te reehita i te raa pootitanga, engari me tuku anoo e koe he pooti motuhake, aa, he roa ake teenei

Ka waatea mai ngaa koorero moo ngaa waahi me te waa pooti, aa, ko te hunga hei pooti maau, i vote.nz, maa te waea raanei ki 0800 36 76 56. Ka whakaurua anoo ki too mookii EasyVote.

Me peewhea te pooti

1. Heria mai too kaari EasyVote

Heria atu too kaari EasyVote i te mea ka tere ake too pooti. Ka taea tonu e koe te pooti ki te wareware i a koe too kaari, kaaore i a koe teetehi raanei.

2. Me whaiwhai i ngaa tohutohu

Ka tohutohutia koe e ngaa kaimahi pooti me aha koe, me haere koe ki whea

3. Pooti i te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru

Kotahi anake too pooti, moo te kaitono e hiahia ana koe hei mema Paaremata moo too rohe.

He rerekee teenei ki te pootitanga a motu ina e rua kee oo pooti ‑ kotahi moo te roopuu toorangapuu, kotahi hoki moo te mema o too rohe.

4. Too pooti rohe pooti

Ko too pooti rohe pooti hei koowhiri i te kaitono e hiahia ana koe kia uru hei mema Paaremata (MP) moo te rohe e noho ana koe. Ko te kaitono kei a ia te nuinga o ngaa pooti i too rohe pooti ka uru ko ia hei MP moo too rohe pooti.

Ki too pepa pooti, me tohu ki te taha o te ingoa o te kaitono e hiahia ana koe hei maangai moo too rohe

5. Kuhuna too pepa pooti ki roto i ngaa pouaka pooti

Koinaa noa iho – kua pooti koe!

Ki hea whakamoohiohio atu anoo ai moo te reehita me te pooti

• Haere ki vote.nz

• Waea ki 0800 36 76 56

• Haere ki facebook.com/VoteNZ

Meenaa e moohio ana koe ki teetehi e whaitake ai ngeenei koorero ki a ia, me whakamoohio atu i a ia.

E waatea ana ngaa koorero moo te reehita me te pooti ki ngeetehi atu reo i vote.nz

Kaaore e tae atu ki teetehi waahi pooti?

Meenaa he uaua te tae atu ki teetehi waahi pooti, kaaore e taea raanei, e waatea ana ngaa koowhiringa maha hei whakarite ka taea tonu e koe te pooti. Meenaa kei teetehi whare aahuru koe, ka whakapaa atu te Kaiwhakahaere Rohe Pooti ki te kaiwhakahaere o too whare aahuru ki te whakarite i ngaa ratonga pooti.

Meenaa kaaore koe e tae atu ki teetehi waahi pooti naa te mea kei roo hoohipera koe, mai i te Mane te 28 o Noema, ka aahei teetehi hoa, teetehi o te whaanau raanei ki te heri mai i oo pepa pooti.

Ki te kore e taea te haere ki teetehi waahi pooti, naa te maauiui, te koroheketanga, te hauaatanga raanei, ka aahei te tiki aawhina ki te pooti. Rapu moohio atu anoo i vote.nz, ka waea raanei ki 0800 36 76 56 ki te koorero moo oo koowhiringa.

Te pooti i taawaahi

Meenaa kei te pooti koe mai i taawaahi, me maatua reehita koe i mua o te Paraire te 9 o Tiihema. Ka taea anoo e koe te reehita, te whakahou raanei i oo taipitopito i vote.nz

Ka taea e koe te pooti mai i taawaahi atu i te Wenerei 23 o Noema tae noa ki te 7pm o te Raahoroi te 10 o Tiihema (waa Aotearoa).

Ko te tikanga maamaa rawa me te tere rawa ki te pooti mai i taawaahi me tiki ake ka whakaoti i oo pepa pooti, ka tuku atu ki vote.nz

Ka taea anoo pea e koe te pooti aa-tinana i teetehi waahi pooti i taawaahi i Raanana, i Poihaakena raanei, te tono atu raanei kia tukuna ngaa pepa pooti ki a koe. Meenaa kaaore he take o ngeenei koowhiringa ki a koe, me whakapaa mai.

Tirohia a vote.nz moo ngaa moohiohio hou rawa moo te pooti mai i taawaahi. Ki te hiahia aawhina ki te pooti i taawaahi, teenaa whakapaa mai.

Iimeera: overseas@vote.nz

Te waea i taawaahi: +64 9 909 4182 (ka paa pea ngaa utu waea i taawaahi)

Te waea mai i Aotearoa: 0800 36 76 56

E hiahia aawhina ana ki te paanui, te maaka raanei i oo pepa pooti?

Maa teetehi hoa, teetehi o te whaanau, he aapiha pooti raanei koe e aawhina ki te paanui, te maaka raanei i too pepa pooti. Ka aahei taua tangata ki te:

• whai i a koe ki muri o te paatuu pooti }

• paanui i ngaa kupu me ngaa moohiohio ki te pepa pooti

• maaka i te pepa pooti moou meenaa ka tono koe.

Kaaore e taea e ia koe te tohutohu me pooti koe moo wai i te pooti paaerotanga o Kirikiriroa ki te Uru.

Meenaa he pura koe, he aahua pura koe, he hauaatanga raanei toou e kore e taea e koe te maaka oo pepa pooti me te kore aawhina, ka taea e koe te pooti maa te ratonga takikoorero aa-waea.

Me reehita koe ki te whakamahi i teenei ratonga. Waea ki 0800 028 028, ka tiipako i te koowhiringa 1 hei reehita.

Ka taea e koe te reehita mai i te Taaite te 3 o Noema tae noa ki te 12pm i te Raahoroi te 10 o Tiihema.

Haere ki vote.nz kia kite koorero anoo moo teenei ratonga.